Hoe God mijn hart genas

Dit is het laatste deel van de driedelige serie over mijn eigen leven en waarom ik Lighthousevrouwen begonnen ben. In het eerste deel vertel ik hoe God mijn hart als pester en als gepeste aanraakte en in het tweede vertel ik hoe God dwars door de spiegel heen brak. Hieronder vind je het laatste deel van mijn verhaal!


Het begon in de laatste twee jaar van mijn studie, die ik vervolgde in het buitenland. Je aanpassen aan een andere cultuur en taal kost altijd de nodige extra energie, maar de studie dáár bleek voor mij nog een graadje pittiger dan in Nederland. Langzaam maar zeker begon het vele leren, de hoge prestatiedruk en een groeiende vermoeidheid haar tol te eisen. Ik werd somberder, kreeg huilbuien en zat continue onder de stress. Terug in Nederland werd het al gauw duidelijk: burn-out klachten. Tweeëntwintig jaar en burn-out klachten. Tjonge, dat had ik duidelijk niet in de planning staan.

Maar God wel. Niet de burn-out klachten, maar Zijn planning met de open deur die het gaf in mijn hart. Vanaf die donkerste periode heeft God een aaneenschakeling van veranderingen ontketend in mijn hart en gedachten. Mijn herstel en genezing hebben meerdere jaren gekost en zijn een heel proces geweest, maar juist daardoor heeft God een ontzettend bijzonder en groot werk gedaan.

Hoe genas God mij? Hoe veranderde mijn denkwijze?

Door een combinatie van veel dingen samen, plus tijd. Heel veel tijd. Als eerste ben ik in professionele therapie gegaan. Samen de leugens aan het licht brengen en verkeerde patronen om zetten in nieuwe, gezonde, waarheidsvolle gedachtenpatronen. En dan keihard strijden en oefenen in het echte leven om die gezonde gedachtes vast te houden.

Ten tweede zijn praktische handvaten onmisbaar geweest voor mij. Kijken naar de mogelijkheden die je wél hebt. Elke dag ging ik wandelen, toen het beter ging sporten en daarna goede ritmes opbouwen. Elke week rustmomenten in plannen. Mijzelf niet isoleren, maar met vrienden afspreken. Goed en voedzaam eten. Met familie erover praten.

Ten derde, Jezus. Blijf praten met God. Elke dag word je sterker. Lees Psalmen, die kun je hardop bidden. Nog steeds kan ik soms erg worstelen met negatieve gedachten, maar ik heb geleerd hoe ik actief terug kan vechten tegen de leugens: door Gods Woord. Gewoon je eigen naam invullen in teksten en hardop voorlezen aan jezelf. Je verandert dan niet in een vingerknip, maar als je vol blijft houden zul je zien dat je het steeds meer gaat geloven wat je uitspreekt.

Kijk, met leugens werkt het zo dat je erin gaat geloven als jij ze lang genoeg aan jezelf voorhoudt. Maar zo is het ook met de waarheid. Blijf Gods beloftes voor jezelf herhalen, keer op keer. Daardoor wordt je denken steeds weer vernieuwd. God vraagt ook een actieve houding van ons daarin. Alle beloftes liggen voor jou klaar, nu is het aan jou de keuze om ermee aan de slag te gaan.

Romeinen 12: 2 - "En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van jouw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is."

Efeze 4:21-25 - "Zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat jij, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat je vernieuwd wordt in de geest van jouw denken, en je bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste."

Je zou het ook kunnen invullen als volgt: “Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen [zichzelf].”

Het is dus een vrij duidelijke opdracht van God aan ons, zeker als vrouwen, om is te stoppen met allerlei leugens over onszelf uit te spreken. Het is zelfs zo, dat die leugens bij jouw oude mens horen. Dat is niet wat in je nieuwe mens in Christus geschapen is, omdat je door leugens te gronde gaat. En Jezus’ waarheid is altijd opbouwend en wijst op wie je daadwerkelijk bent in God, wat zoveel hoger is dan wie je zelf denkt te zijn. Voel jij je minderwaardig? In Gods ogen is iedereen gelijk en ben jij van onschatbare waarde omdat jij Zijn schepsel bent. Voel jij je beter dan een ander en laat jij je vullen door trots? In Gods ogen is iedereen gelijk en leef jij net zo goed van Jezus’ genade als ieder ander. Gods beloften zetten je altijd op je plek: voor het kruis van Jezus, waar iedereen gelijk blijkt te zijn.

Wat als iemand anders…

Misschien zijn de leugens in je hoofd dingen die iemand anders tegen jou heeft gezegd. Heb je het nooit opgezocht maar werd het over je uitgestort als emmers ijskoud water. Dat je nooit genoeg was. Dat het altijd beter moest. Dingen die nooit meer uit je hoofd zijn weggegaan en je in zijn greep houden. Misschien ben je fysiek of emotioneel mishandeld, of ben je misbruikt. Waren het niet alleen woorden, maar iemands daden die jou vreselijk veel pijn hebben gedaan. Niet woorden, maar daden die jou leugens doen laten geloven over jezelf. Dat je zelfs bent gaan geloven dat je het inderdaad niet waard bent.

De duivel, Gods tegenstander, heeft er een handje van alle openingen naar je hart en gedachten te gebruiken die hij maar kan vinden. Hetzij met geweld, hetzij sneaky en geruisloos. Hoe dan ook, wat hij wil is dat jij in het duister blijft verscholen. Schaamte brengt niet aan het licht, maar duwt je hoofd naar beneden en verbergt zich automatisch in de schaduw. Angst houdt je onrealistische scenario’s voor, verwart je gedachten en versluiert de werkelijkheid. Leugens hebben het doel om je te misleiden en willen daarom koste wat het kost niet aan het licht gebracht worden. De duivel wil koste wat het kost, jou in het duister houden.

Wat er ook gebeurd is in jouw leven, brengt het aan het licht. Het is tijd dat je uit de schaduw komt en jezelf in het Licht zet.

Wat er gebeurd is in jouw leven, móet een keer aan het licht gebracht worden. Ik wil je bemoedigen om die éne stap te zetten, uit de schaduw. Het Licht is dichterbij dan je denkt. Ga met iemand praten. Bel naar de dokter of een hulplijn. Neem iemand in vertrouwen. Ga op therapie en gooi alles eruit. Bid met een vriend of vriendin voor jouw situatie. Roep naar God en vraag vrijmoedig om een grote verandering in jouw leven. Houd vol. Geef niet op.

God leerde mij dat mijn eigenwaarde niet afhing van mijn uiterlijk, persoonlijkheid of verleden, maar wat Hij over mij zegt als kind van Hem. God leerde me dat mijn hele identiteit gefundeerd is op Jezus Christus. God leert jou en mij dat wij geliefd zijn. Waarom? Omdat Hij het zegt (1 Joh. 4:10, 17-19). Hij houdt zo ontzettend veel van jou. Jij bent zeer kostbaar in Zijn ogen en wilt dat je leeft in vrijheid, volkomen los van leugens of je verleden. Kom uit de schaduw, in het licht. Hij zoekt jou en wacht op je om er samen met jou doorheen te gaan.