top of page

Singles: 5 praktische tips om meer openheid te creëren

Dit is het tweede deel in de serie “Singled-Out?!”. Deze serie is niet exclusief voor singles, maar juist ook voor stellen en getrouwden. Lees eerst deel 1 voordat je verder gaat met het onderstaande blog."The beginning of wisdom is this: Get wisdom.

Though it cost all you have, get understanding.

Cherish her, and she will exalt you;

embrace her, and she will honor you.

She will give you a garland to grace your head

and present you with a glorious crown." - Proverbs 4:7-9


In het singleschap ben ik vaak op zoek geweest naar wijsheid. Wat zijn goede keuzes? Wie betrek ik in mijn leven? Hoe ga ik om met bepaalde uitdagingen?


Uitdagingen zoals de huidige norm in de kerk: het idee dat je leven pas compleet is als je een relatie hebt. In het vorige blog heb ik deze gedachte weerlegd, en ook gezocht naar een alternatieve norm die geen zware last maakt, maar vrijheid geeft aan zowel singles als ook stellen.


Deze nieuwe norm - compleet zijn in Jezus - heb ik de in de periodes dat ik zelf single was veel overdacht en actief toegepast in mijn leven. Door de tijd heen besefte ik dat Jezus niet alleen de basis is voor mijn singleschap, maar sowieso de basis is voor álle andere zaken in mijn leven. Het geeft je een onwrikbare identiteit en stabiliteit.


Er zijn echter nog steeds een heleboel andere obstakels in het singleschap waar je in het dagelijks leven wel is tegen aanloopt. Hoe ga je daarmee om?


Voor dit blog heb ik aan een heel legertje mensen gevraagd wat zij als belangrijkste kernwaardes ervaren of ervaarden tijdens hun singleschap. Opvallend genoeg kwam er één thema steeds opnieuw terug:


"Praat er eerlijk over."


Communiceren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Misschien heb jij ook regelmatig het gevoel dat je tegen een muur aanloopt als het over singleschap gaat. Toch moeten we ergens beginnen. Ik denk persoonlijk dat praten over het singleschap linksom of rechtsom de beste manier is om er openheid over te creëren.


Daarnaast kan het juist uitnodigen tot een goede oefening in het gezond leren communiceren en het aannemen van een assertieve houding. Je niet uit het veld laten slaan als je tegen één van die muren aanloopt. Een van de definities van assertiviteit is: "de houding van iemand tegenover zijn sociale omgeving, waarbij hij of zij zich zelfverzekerd toont, voor zichzelf opkomt en gevoelens en gedachten uit." (1)


Kort samengevat zou je dat ook weerbaarheid kunnen noemen. Dat vind ik zo mooi, omdat het precies past bij de missie van Lighthouse Letters. Jij bent niet zielig of weerloos als je single bent. Laat het singleschap een reden zijn om te groeien in zelfverzekerdheid en communicatie.


Als mensen kunnen we elkaars gedachten niet lezen, hoewel we dat wel vaak van elkaar verwachten. Gezond communiceren betekent in de context van dit blog dat je leert om gewoon je gedachtes uit te spreken en mensen jouw omstandigheden helpt begrijpen. Zonder dat het je dan onzeker maakt, als je dat begrip even goed niet vindt.


Vanuit eigen ervaring, maar ook vanuit die van andere singles, heb ik daarom een aantal tips op een rijtje gezet aan de hand van de tekst uit Spreuken, in wat zou kunnen helpen om tot die openheid te komen. Openheid richting andere mensen, richting God en richting jezelf.


1. Word weerbaar en wees eerlijk naar de ander


"The beginning of wisdom is this: Get wisdom."


Dit is de belangrijkste, maar tegelijk ook de lastigste. Iemand kan jou met een warm, oprecht hart een partner gunnen en zonder al te veel bijbedoelingen er een leuk gesprek over willen voeren. Maar er zijn ook mensen die zich ongevoelig met je relatiestatus bemoeien. Er zijn reacties die meer in het midden zitten, maar soms toch ook een ongemakkelijk gevoel geven.


Het is nogal een delicate scheidslijn om te oordelen wat nu precies "goed" of "fout" is om te zeggen. Dat is afhankelijk van ieders eigen interpretatie van woorden en de verhouding die je hebt tot die andere persoon. Er nooit over willen praten, of dat iemand altijd precies het juiste tegen je moet zeggen, is niet realistisch.


Dat is even ontzettend balen soms, maar daarom is het des te beter dat je voor jezelf weerbaarder wordt en eerlijker leert zijn. Maak wijze keuzes in wie je hierin wilt vertrouwen.


Bij de mensen waarmee je een goede connectie hebt, kun je het gesprek eens aangaan. Als een vriend er uit verlegenheid nooit over begint, boor je het onderwerp zelf aan en kun je vertellen hoe je het singleschap beleeft. Brengt een lieve oma het non-stop aan de lopende band te berde, maak er in plaats van een lolletje, eens een serieus gesprek van.


Soms heb je periodes dat het hele gedoe je gestolen kunt worden. Zelfs al praatte ik met een hele vertrouwelijke vriendin erover, dan nog had ik er niet altijd oren naar. Dan probeerde ik dat zo ook te vertellen zonder verwijten te maken, en werd het in goede orde ontvangen.


In plaats van ongemakkelijkheid, kan het juist rust in een vriendschap brengen als je het onderwerp ter sprake brengt, ook voor die ander. Misschien heeft diegene het idee bij zichzelf opgevat een single altijd te moeten geruststellen, en komt er door jouw openheid achter dat die cliché geruststellingen wel gesprek vullend, maar niet helpend zijn.


Jij denkt misschien dat het je toch niet lukt om iemand te laten begrijpen wat je bedoelt, maar je zult mensen vaak meer aan het nadenken zetten dan ze in eerste instantie laten zien.


Tja, en er zullen altijd mensen zijn die zich te pas en te onpas met je datingsleven bemoeien. Mijn advies: verspil je energie niet aan hen, maar aan datgene wat je vreugde en motivatie geeft!


2. Probeer concreter te zijn in de verwachtingen van een vriendschap


"Though it cost all you have, get understanding."


Wees er alert op dat je niet allerlei aannames maakt. Het is niet altijd zo dat die vriend of vriendin, die nu getrouwd is en/of kinderen heeft, niet meer naar je om wil zien (als dat wel zo is, probeer het eerlijk aan te kaarten). In de meeste gevallen komt het omdat zijn of haar aandacht nu hoofdzakelijk bij iemand anders ligt.


Hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend. De kunst is om elkaar opnieuw te leren vinden in deze nieuwe dynamiek. Als single is het soms moeilijk inschatten hoe de tijdsbesteding van stellen in elkaar wordt gedraaid. Zelf ben je vrij flexibel, maar in een gezin is het vaak druk, vol en veel.


"Hoe pas ik er tussen?", denk je dan wel is.


Aan één vriendin heb ik een aantal jaren geleden heel concreet het volgende gevraagd: “Wat is handiger voor jou, dat ik naar jou toekom of dat we om en om bij elkaar komen?” Zij gaf aan dat het op dat moment handiger was dat we het merendeel bij haar afspraken, aangezien haar gezin en haar werk de agenda rap opvullen.


“Dus is het dan goed als ik mijzelf gewoon steeds uitnodig?” vroeg ik. “Jazeker!” zei ze, en als gevolg hebben we afgesproken dat ik de vrijheid neem om mijzelf uit te nodigen. Tegelijkertijd weet zij ook dat ze altijd welkom is bij mij.


Vraag gewoon eens aan die ander hoe jullie je vriendschap samen kunnen vormgeven op een werkbare manier vanuit twee kanten. Je mag als single ook vertellen wat voor effect het mindere contact op je heeft, niet als verwijt, maar omdat je iemand oprecht mist.


Vaak is het een kwestie van begrip vinden voor elkaar. Dat kan je iets kosten: een oprecht luisterend oor naar het perspectief van de ander.


3. Laat de vreugde niet roven uit je eigen leven = durf het leven van een ander te vieren


"Cherish her, and she will exalt you;

embrace her, and she will honor you."


Toen ik een aantal jaren geleden de zevende bruiloft binnen twee jaar tijd in mijn agenda noteerde, wist ik dat ik het op twee manieren kon benaderen. Of ik val halverwege de dag al uit elkaar van kommer en kwel, of ik zorg dat ik met alles wat in mij is, mij in het feestgedruis stort en bijdraag aan een onvergetelijk dag voor het bruidspaar.


Het draait niet altijd om jou.


Zouden mensen zich voor mij in moeten houden over de bijzondere mijlpalen die het leven hen brengt? Nee, alsjeblieft niet. Het idee dat vrienden of familie zich geschroomd zouden voelen om te vertellen over hun nieuwe verkering, een superleuke date, een kersverse verloving, wat zou dat een domper van het leven maken. Zo valt niet te leven, dat is doodzonde van je kostbare tijd.


Jazeker, als ik dan eenmaal thuis weer in mijn bed lag - alleen - dan is dat wel confronterend. De volgende dag pinkte ik dan ook wel eens een enkele traan weg. De realiteit is inderdaad nog steeds dat je alleen bent, en daar mag je verdrietig over zijn. Vertel mij wat.


Maar ik heb geleerd dat mijn houding wel het verschil maakt.


Voor mij is het tegenstrijdige waar: hoe meer ik met volle teugen geniet van andermans mijlpalen, hoe minder het de vreugde uit mijn eigen leven rooft. Sterker nog, gek genoeg maakt het je juist vreugdevoller én dankbaarder. Voor datgene wat je naaste heeft, maar ook voor wat je zelf in je leven al hebt ontvangen. Vreugde hebben voor een ander, brengt eer aan je eigen leven.


Spijt van deze keuze heb ik dan ook nooit, maar dan ook echt nooit gehad.


Wat een feesten, wat een geweldige momenten van vrienden en familie, heb ik tot nu toe in volle overgave mogen omarmen. Nee, deze herinneringen kunnen mij nooit meer afgenomen worden.


4. Laat genade je gedachten sieren en je emoties tooien


"She will give you a garland to grace your head..."


Het singleschap is niet eenvoudig. Gewoon super moeilijk zelfs. De eerste helft van je twintigenjaren zal het voor de meesten wel gaan, dan heb je nog zoveel omhanden. Maar de tweede helft, richting de dertig, dan worden de spelregels ineens heel anders.


Althans, dat is hoe ik het ervaar. Er is een plek in mijn hart en geest, heel diep en ver weg, die strijdt en lijdt in het alleen zijn. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven.


Toen ik 22 was, was het peanuts. Dat gevoel van alleen zijn was er wel, maar van een hanteerbare orde.


Nu is het heviger. Zwaarder? Ongenadiger denk ik. Eenzaamheid kent geen genade en heeft ook geen medelijden. Het kan je hart en geest verpletteren.


Er zijn momenten in het singleschap dat je hard voor jezelf moet zijn (zie het vorige punt). Hard? Ja, want het leven moet ook geleefd worden. Soms is jezelf aanpakken en aanspreken op je verantwoordelijkheden het beste wat je kunt doen in plaats van zwelgen in medelijden. Jouw leven is van betekenis hier op aarde. Zit niet bij de pakken neer.


Er zijn ook momenten in het singleschap, dat je heel veel moet open staan voor heel veel liefdevolle genade van een liefdevolle Vader. De momenten daar je in geen woorden kan omschrijven wat het gemis van iemand naast je doet met je geest, ziel en lichaam.


Laat Gods grote genade en onvoorwaardelijke liefde toe in je hart. Lange tijd wilde ik ook God niet op die plek hebben, gewoon omdat het teveel pijn deed. Nog steeds is dat wel is zo. Waarom doet Hij er zolang over voordat Hij iemand geeft? Nee, ik deal er zelf wel mee, zelfs U op deze plek kan ik niet verdragen.


Neem je tijd, maar deel op een dag wel je rauwste emoties met God. Laat je emoties zo eerlijk zijn als dat ze zijn. Boos, verdrietig, teleurgesteld. Durf open te zijn naar Hem. Ik leer het steeds meer, dat Hij dan bij mij is. Dan ervaar ik dat Iemand mijn hart tot rust brengt, de leegte opvult.


Niet altijd gelijk. En zelfs dan wordt het er niet altijd makkelijker door. Maar ook al zie ik Hem niet, dan is Hij er toch.


Jouw hoofd en hart hebben ondersteuning in het singleschap nodig. Verstop je emoties niet in het donker, maar laat genade je emoties en gedachtes dragen en tooien door de Heilige Geest zodat ze zichtbaar worden in het licht van God. Door Hem krijgt dit stukje lijden erkenning en betekenis.


5. Omring je met mensen die in je singleschap betrokken willen zijn


"...and present you with a glorious crown."


Paulus was single. In de brief naar de gemeente van Filippi roept hij het uit: "Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden!"


De Filippenzen brief wordt ook wel eens de liefdesbrief van Paulus genoemd. Een diepe genegenheid en verlangen naar deze kleine gemeente klinkt door in zijn woorden. Met hen wordt hij heel persoonlijk. Ik denk omdat deze mensen heel persoonlijk waren met hem.


Hij gaf niet alleen veel aan hen, maar zij gaven hem ook heel veel terug, waren oprecht bij zijn leven betrokken. Zij gaven hem blijdschap, dwars door zijn lijden en moeilijkheden heen.


Ik hoop dat jij een gemeente vindt, vrienden of familie hebt, die betrokken willen zijn in je singleschap. Die je blijdschap geven en je zien staan. Die geen verwijten maken alsof het jouw schuld is dat je single bent, maar oprecht in jou geïnteresseerd zijn en je motiveren in de dingen die je voor God en je naaste mag doen op deze aarde.


Een gemeenschap waarbij jij jezelf ook vertrouwd genoeg voelt om je datingsleven mee te delen. In plaats van alles voor mijzelf te houden, betrek ik sinds een paar jaar mensen die dichtbij mij staan in mijn datingsavonturen. Bij een bevriend, getrouwd stel vraag ik wel eens om (online) datingsadvies, of met iemand die mij goed kent bespreek ik een date om erop te reflecteren.


Wat ben ik dankbaar dat zij mij dan helpen om goede keuzes te maken, mij ondersteunen en ze eerlijk tegen mij zijn vanuit liefde. De wijsheid van deze mensen is als een kroon op je leven.


Geliefden! Blijf zo staande!


God ziet jou in de eerste plaats niet als single, maar als geliefde. Zijn geliefde! Ik hoop dat je dat woord in je ziel zult verankeren. Hoe meer je aanvaard dat je onvoorwaardelijk geliefd bent, zelfs als je nu niet krijgt waar je diep naar verlangt, des te weerbaarder je wordt in alles wat er op je pad komt. Dat is wat geloven is.


Blijf zo staan in God: rechtop, schouders naar achteren, ogen gericht op Hem.


Je blik op Hem gericht houden maakt je weerbaar. Eerlijk praten met Hem, andere mensen betrekken in je verlangens en je strijd maken je niet slap, maar heel erg sterk.


"Ultimately, the bond of all companionship,

whether in marriage, or in friendship, is conversation."

- Oscar Wilde

Comments


WELKOM!

Foto 06-09-2021 21 18 35 (1).jpg

Hey, ik ben Marjon.

Dit blog zijn brieven over de zoektocht en reis die ik maak, die andere mensen om mij heen maken, waarin God niet alleen de Gids, maar ook de reis Zelf is. Deze blogs zijn brieven - Lighthouse Letters - die we onderweg schrijven, in een fles stoppen, in de oceaan van informatie en opinies gooien, in het geloof dat ze op een dag aanspoelen op de kustlijn van jouw leven.

NIEUWSTE BLOGS

ZOEK op >>

bottom of page