top of page

Singles: wat ik op geestelijk gebied heb geleerd

Dit is het vierde deel in de serie “Singled-Out?!”, een serie waarin we allerlei aspecten van het singleschap bespreken. Het doel is om meer openheid te creëren over het onderwerp. Ik hoop van harte dat we als singles én stellen elkaar gaan leren begrijpen en accepteren, maar bovenal dat de norm die voor singles is gecreëerd, gaat veranderen. Lees daarover meer in deel 1, deel 2 en deel 3.


As you learn to fly,

may you also learn to rest...

For both will prepare you

for the journey ahead.

- Morgan Harper Nichols


Gisternacht lag ik klaarwakker in mijn bed. Een klein beetje maanlicht viel door het grote dakraam naar binnen, alle contouren in de slaapkamer vervaagd, maar zichtbaar.


Daar de kledingkast, een groot zwart gat, ook voor mijn portemonnee. Rechts de Monstera plant, die het vertikt gaten te maken. Links de stoel met een berg verfrommelde kleding. Naast mij een geribbeld retro lampenkapje. Tegen de wand de glazen potten met potloden, viltstiften en fineliners die zuchtend naar mij terugkijken vanonder een dikke laag stof.


Het langst staarde ik in het halfdonker naar boven, naar het plafond van blauwgeverfde schrootjes. Voor mijn ogen flitsten momenten uit mijn leven als een film voorbij. Blije momenten. Moeilijke momenten. Hoopvolle momenten.


Opeens realiseerde ik mij iets.


Ja, ik kende hoop. Echte hoop. Het singleschap had mij geleerd te vliegen. Niet geleerd om te vliegen, maar waarheen ik allemaal kon vliegen. Hoe te vliegen na een relatie. Wat mijn vleugels konden dragen. Wanneer ze toe waren aan rust. Dat ze konden vliegen, verder dan ik dacht. Dichterbij God dan ik had durven dromen.


Het was even alsof dat hemelsblauwe dak er niet was en ik als een bezoeker naar de film van mijn eigen leven keek met een heel ander perspectief. Een perspectief van hoop. Kon ik zeggen dat ik écht blij was? Kon ik zeggen dat ik mij dankbaar voelde over waar het single leven mij gebracht had? Was ik trots op de keuzes die ik daarin gemaakt had?


Vrijwel gelijk wist ik het antwoord diep in mijn hart: ja.


Ja. Dat ik zó snel en zó overtuigd dit antwoord aan mijzelf (en God) kon geven, verbaasde mij zo dat ik rechtop in mijn bed ging zitten. Sprak ik wel de waarheid tegen mijzelf? Was ik eerlijk of maakte ik het in gedachten mooier dan het werkelijk was?


Want in het bed naast mij lagen nog steeds heel veel kussens, maar geen man. Nog steeds verlang ik naar de man die voor altijd bij mij blijft en die er nu niet is. Maar er is er Één, die wel al die tijd bij mij wilde zijn, en was geweest, en nog steeds is.


God de Vader, Schepper des hemels en der aarde. Mijn Maker.


Hij is degene die mijn singleschap betekenis geeft. Hij heeft laten zien dat door volharding, hoop kans krijgt om zijn vleugels breed uit te strekken. Dan leer je om met alles wat in je macht ligt, door welke wind of tegenslag dan ook, te blijven vliegen. Te rusten, en daarna weer op te stijgen.


Nee, de mensen, de plaatsen, de vriendschappen, de ervaringen die mijn karakter en leven gevormd en verrijkt hebben tijdens mijn singleschap, zou ik niet meer terug willen spoelen. Niet dat dat kan. Maar de keuzes waar ik voor stond door het singleschap, daarvan weet ik zeker dat ik ze nooit anders zou hebben willen doen. Ik heb eruit gehaald wat erin zat, en wil dat blijven doen.


Dat alles is zo dankzij God. De belangrijkste lessen in mijn singleschap, zijn de lessen die ik op geestelijk gebied heb geleerd. Ik bid dat jij ook die hoop vindt. Hoop die je vleugels de ruimte geven te midden van alle uitdagingen en moeilijkheden in dit leven. Vlieg je mee?


Op geestelijk gebied heeft het singleschap mij geleerd dat...


… God de Vader, de Schepper des hemels en der aarde, mij kent en ik de Zijne ben.


"I know every bird on the mountains,

and all the animals of the field are mine." - Psalm 50:11


Het woord identiteit komt je vast bekend voor. Er is al heel veel over geschreven. Tik maar eens in "identiteit in Christus" in Google en dan vind je eindeloos veel bronnen die jou helpen om op een rijtje te zetten wie je nu bent als kind van God. Ik laat het over aan jou om daar zelf uitgebreid mee aan de slag te gaan.


Wat ik hier wil meegeven is het volgende.


Hoeveel mensen ook tegen je zeggen dat je leuk, grappig, slim, knap, bijzonder of veelbelovend bent, het is niet de basis van je leven. Het is wel opbouwend, maar nooit voldoende om een fundament van mee rond te breien.


Oké, maar in Gods ogen ben ik wél bijzonder, en speciaal, en geweldig mooi, toch?


Ja, ieder mens is uniek geschapen. Maar nee, zo heel speciaal en bijzonder zijn we verder niet. Bedenken wat jij voor God bent gaat je op lange termijn ook niet helpen, dan ben je wéér op jezelf aangewezen en hangt het wéér van je eigen kracht of uiterlijk af.


Wat mij persoonlijk heeft geholpen is de kern van het evangelie leren begrijpen. Ik heb gezondigd tegen Hem. Erger nog, ik was een vijand van mijn eigen Maker (1). Ik kan helemaal niet voor Hem staan op eigen kracht, noch door enig aanzien is Hij onder de indruk (2). Ik ben maar een klein nietig zondig mensje, schuldig tegenover een almachtig, heilig God.


Een mens die een Bemiddelaar, een Redder heel erg hard nodig heeft.


En dat is het Goede Nieuws van Jezus!


Niet wij zijn het waard vanwege onszelf, maar wij zijn het waard geworden omdat God daar Zelf voor heeft gekozen op basis van Zijn liefde en genade (3). Hij heeft Zijn Zoon gegeven om alle schuld af te betalen die wij hebben veroorzaakt. De prijs die daarvoor nodig was, de kruisdood, laat zien hoe ontzettend waardevol Zijn eigen schepselen voor Hem zijn.


Ik heb niets verdiend. Helemaal niets. En toch ontvang ik het (eeuwige) leven als ik geloof in Jezus' Naam. Dit is de kern van het Evangelie! Niets heeft mij ooit meer vrijheid en zekerheid van Gods liefde voor mij gegeven dan deze waarheid. Hoe meer ik die waarheid begrijp, hoe meer mijn confidence groeit, en mijn identiteit sterker wordt.


God vraagt helemaal niet van je dat jij speciaal en bijzonder moet zijn. Hij vraagt van jou om in Hem te geloven en al Zijn beloftes serieus te nemen. Alles wat er geschreven staat over je identiteit in Christus, moet je dus voor waar leren aanvaarden. Enkel dat zal jou sterk en moedig maken.


Dit is de waarheid die zal vrijmaken. Het enige wat ik wil weten tot in enkel vezel van mijn lichaam, is dat ik de Zijne ben, en Hij mij kent. Ja, ik geloof in Jezus Christus: nu kent Hij mij, en ik ben de Zijne, voor eeuwig. Ja, nu jij gelooft in Jezus Christus: nu kent Hij jou, en jij bent de Zijne, voor eeuwig. Laat dat nooit meer los.


… de Zoon Jezus Christus opgestaan is met genezing in Zijn vleugels.


"But for you who fear My name, the Sun of Righteousness will rise with healing in his wings.

And you will go free, leaping with joy like calves let out to pasture." - Maleachi 4:2


Niet alleen Gods genade is goed nieuws. Het kruis en het graf en de dood hadden niet het laatste woord. Jezus is opgestaan! Jezus' opstanding is het allerbeste nieuws wat je kunt ontvangen. Hij leeft!


Al je zorgen en lasten die je met je meedraagt, mag je bij Hem neerleggen. Al je pijn, je verdriet en je teleurstellingen. Hij is er om het voor je te dragen. Zelfs de dood is overwonnen door Zijn opstandingskracht, dus niets is te groot of te zwaar of te onmogelijk voor Hem. Gooi het maar op Zijn vleugels.


Vleugels die genezing in zich hebben. Niet persé fysieke genezing. Dat kan, maar God geneest vaak niet, niet altijd. God is voornamelijk gebrand op de genezing van je ziel. Genezing van de littekens en de wonden in je hart en geest. Genezing van je zonden. Je ziel die van God was afgekeerd, heeft nu vrije toegang tot een relatie met God.


Er is volledige ruimte voor vrede en gerechtigheid tussen jou en je Maker.


Genezing waarvan jij die misschien nog niet ziet of merkt in je hart. Maar heb je wel is na een donkere nacht de zon op zien komen over een landschap met mistige flarden en vaalgroene weidekleuren? De glorie van de eerste warme zonnestralen op je gezicht gevoeld? Hoor je hoe de vogels dan wakker worden en het veld trilt van hun verwachtingsvolle gezangen?


Meestal komt genezing zichzelf niet aankondigen met een hoop bombarie of tromgeroffel. Zelfs niet eens altijd met een heel koor van vogelgeluiden. Soms is het het heldere lied van een paar vreugdevolle vogels in je hart.


En soms, is genezing alleen één klein vogeltje, die zijn vleugels ontdekt heeft en opstijgt om voor het eerst vrij door de lucht te zwieren.


… de Heilige Geest van God de bron is van alle kracht en veiligheid.


"The birds nest beside the streams

and sing among the branches of the trees." - Psalm 104:12


Ik ben nooit meer alleen. Ik voel me wel is alleen, maar ik ben niet meer alleen.


Als je in Jezus gelooft, ontvang je de Heilige Geest. Het is een schitterende belofte waarvan Jezus wilde dat heel veel mensen die publiekelijk zouden horen:


"En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep:

'Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.'

En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden;

want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was." - Joh. 7:37-39

Blijf zo dicht mogelijk nestelen bij die waterstromen. Maak je geen zorgen, die bron waaruit dat levende water voortkomt komt niet vanuit je eigen kracht, maar door die van de Heilige Geest. Hij loopt niet naast je, maar woont nu in je.


Daarom ben je nooit meer alleen.


Het is heel belangrijk om hier de rest van je leven aan vast te houden. Ook al trouw je misschien op een dag en ben je wettelijk gezien niet meer single, je zult je nog steeds wel is alleen voelen, ook in je huwelijk. Je wederhelft is niet volmaakt en zal tekort gaan schieten in bepaalde zaken. Zoals ook jij niet zijn problemen volledig op kan lossen en er niet altijd 100% voor hem kan zijn.


Daarom hebben wij de hulp van de Heilige Geest gekregen. Zorg ervoor dat je je veiligheid en kracht vindt in Hem. Hij is altijd met je, staat altijd voor je klaar, wil je altijd troosten, vernieuwt altijd je krachten, vult altijd de leegte op en richt ten alle tijde je ogen op Jezus en de hoop die we in Hem hebben.


De moeilijke vragen waar ik geen antwoord op kan geven.


Wat als ik altijd alleen blijf? Wat als het nog jaren duurt voordat God mij een man geeft? Waarom houdt Hij een leven samen met iemand voor mij achter? Moet ik dan echt alles alleen doen? Probeert Hij mij soms te kwellen? Is Hij niet geïnteresseerd in mijn welzijn?


Een aantal van deze vragen heb ik hopelijk al beantwoord in het bovenstaande. Maar enkele andere vragen zijn niet aan mij om die te beantwoorden. Nergens in de Bijbel belooft God dat je zult trouwen, of suggereert Hij dat gelovigen met een huwelijk belangrijker of Hem meer gunstig gevallen zijn.


Dat is niet hoe God is en werkt.


Hij houdt niets voor je achter. Hij beperkt je niet. Hij heeft geen schimmige bedoelingen met het singleschap, want dat is Zijn karakter niet. God is licht en er is in Hem geen duisternis (4).


Als jij je afvraagt: "Wat is Gods wil met mijn singleschap?", dan liggen de antwoorden voor je klaar in Zijn beloftes. Als je een specifiek antwoord van God wilt voor jouw leven, dan kun je dat in je persoonlijke tijd aan Hem vragen.


Zelf hoef ik er liever geen speciaal antwoord meer op. Steeds meer leer ik dat ik gewoon wil leven in het leven wat God nu geeft. Vandaag. Eén dag tegelijk leven. Een leven van echte vrijheid door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij kent mijn pijn, weet mijn verlangen, en dat is genoeg. Ik ben de Zijne, en Hij kent mij, en dat is genoeg voor mij geworden.


There is freedom waiting for you, On the breezes of the sky, And you ask "What if I fall?" Oh but my darling, What if you fly?

- Erin Hanson

Comments


WELKOM!

Foto 06-09-2021 21 18 35 (1).jpg

Hey, ik ben Marjon.

Dit blog zijn brieven over de zoektocht en reis die ik maak, die andere mensen om mij heen maken, waarin God niet alleen de Gids, maar ook de reis Zelf is. Deze blogs zijn brieven - Lighthouse Letters - die we onderweg schrijven, in een fles stoppen, in de oceaan van informatie en opinies gooien, in het geloof dat ze op een dag aanspoelen op de kustlijn van jouw leven.

NIEUWSTE BLOGS

ZOEK op >>

bottom of page