top of page

Singles: wat ik op geestelijk gebied heb geleerd

Dit is het vierde deel in de serie “Singled-Out?!”, een serie waarin we allerlei aspecten van het single-zijn bespreken. Het doel is om meer openheid te creëren over het onderwerp. Ik hoop van harte dat we als singles én stellen elkaar gaan leren begrijpen en accepteren, maar bovenal dat de norm die voor singles is gecreëerd, gaat veranderen. Lees hier deel 1, deel 2 en deel 3.

Gisternacht lag ik in mijn bed, klaarwakker, te staren naar het plafond. Een klein beetje licht viel door het grote dakraam naar binnen, waardoor ik alle contouren in mijn slaapkamer goed kon zien. Soms heb je van die nachten waarin je de koers van je leven als een film voor je ogen ziet afspelen. Terwijl ik naar de blauwgeverfde schrootjes keek die het plafond vormen, realiseerde ik mijzelf iets. Bijna alle keuzes die ik in de afgelopen vijf tot zes jaar na mijn vorige relatie gemaakt heb, zijn gebaseerd op de ruimte die het leven mij heeft geboden als single persoon. Met uitzondering van een aantal basale keuzes die ik hoe dan ook had gemaakt. Toen ik daar zo in het halfdonker lag na te denken, besefte ik dat mijn single-zijn mijn leven tot op bepaalde hoogte heeft gevormd en mij heeft geleid tot de plek waar ik nu sta. Het was even alsof dat hemelsblauwe plafond er niet was en ik met een nieuw perspectief naar het grotere plaatje van mijn leven keek.


Het perspectief was dankbaarheid, blijdschap en voldoening.


De vraag die door mij heen schoot was: als ik naar mijn single-leven kijk, kan ik dan zeggen dat ik écht blij ben? Kan ik zeggen dat ik me dankbaar voel over waar het mij gebracht heeft? Ben ik trots op de keuzes die ik heb gemaakt in mijn single-zijn?


Vrijwel gelijk wist ik het antwoord al diep in mijn hart: ja. Echt ja. En dat verbaasde me enorm, vooral de snelheid waarmee ik de vraag zo zeker voor mijzelf kon beantwoorden. Zoals ik in het vorige blog schreef, ten diepste voelen we als singles soms gewoon echt pijn en eenzaamheid. Dat geldt op dit moment nog steeds voor mij, het is niet dat ik altijd blij en dankbaar ben om alleen door het leven te gaan. Ik mis nog steeds een man naast mij. Dit verlangen en die gevoelens probeer ik ook niet te onderdrukken of van tafel te schuiven. Ze bestaan, ze zijn normaal en ze zijn God-geschapen.


Maar dat feit neemt niet weg dat ik blij ben met de voldoening die ik tot nu toe uit mijn single-leven gehaald heb.


Ondanks het feit dat ik heel graag mijn leven wil delen met een man, kan ik op dit punt in mijn leven zeggen dat ik vol dankbaarheid ben over de keuzes die ik in de afgelopen vijf à zes jaar gemaakt heb. De mensen, plaatsen, vriendschappen, kennis en ervaring die mijn leven en mij als persoon gevormd en verrijkt hebben, zijn dingen die ik niet meer terug zou willen draaien. Ik wil dit met jou delen om je aan te moedigen het leven volop te leven. Het kan zijn dat je je onbewust inhoudt omdat je het idee hebt dat het leven pas begint als je een relatie hebt. Dat is dus niet waar. Elke dag is er één om te leven. Elke dag biedt nieuwe kansen om weer een stap vooruit te zetten. We trappen soms in de val van focussen op wat je niet hebt, terwijl we onszelf daarmee in een soort ‘wachtstand’ zetten. Maar waarom? God zet jouw leven niet in de ijskast. Verre van dat zelfs. Weet je wat Hij van je vraagt?

Het volgende:


“Vertrouw op de HEERE en doe het goede;

Bewoon de aarde en voed u met trouw.” – Psalm 37:3


Deze tekst heeft mij persoonlijk geleerd om echt in het dagelijks leven te gaan staan, op de plek (woonplaats, werkplek, kerk) en positie (single, job functie, vriendin) die God mij heeft gegeven. Al tientallen keren heb ik naar deze tekst teruggegrepen op momenten dat ik Gods wil voor mijn single-leven kwijt was. Je zou het met één woord volledig kunnen samenvatten als: LEEF. Leef in de eerste plaats voor God en groei in geloof en vertrouwen in Zijn karakter. Ten tweede, maak goede keuzes voor je naaste en jezelf. Wees trouw, eerlijk en oprecht in het praktische leven. Alleen al in deze deugden – trouw, eerlijkheid en oprechtheid – kun je zoveel levenslessen leren. Voel je je 'singled-out' van het echte leven? Welnu, God zegt tegen jou: LEEF het leven wat Ik je geef.


Dit is wat ik daarin tot nu toe heb geleerd op geestelijk gebied…


… dat investeren in mijn relatie met God het allerbelangrijkste in heel mijn leven is.


Ooit las ik ergens dat je relatie met God de blauwdruk is voor alle andere soorten relaties die je hebt. Het beïnvloedt de relatie met je partner, je vrienden, collega’s en kennissen. Het beïnvloedt alle praktische facetten in je bestaan. Het beïnvloedt je wereldbeeld, je denkwijze en je toekomstperspectief. Jezus’ liefde is het hele fundament waarop ik mijn leven ben gaan bouwen. Dat was al vanaf het moment dat ik tot inkeer kwam, maar met name na mijn vorige relatie werd ik stilgezet. Toen besefte ik meer en meer dat Hij een persoonlijke relatie met mij, Marjon, wilde en ben ik met de volgende vraag aan de slag gegaan: op welke manieren kan ik investeren in mijn relatie met God, mijn Vader?


Zoek een kerk/gemeenschap waarin je groeit en gevoed wordt. Ga op een Bijbelstudie of jeugdgroep waar je met je vragen terechtkan. Omring je met mensen die geestelijk volwassen zijn of al een paar stappen verder zijn dan jij. Ga uitzoeken wat je precies gelooft, durf vragen te stellen bij de onderliggende theologie of kwesties in de Bijbel waar je niet uitkomt. Word persoonlijk met God: durf met Hem van hart tot hart te spreken over alles wat je bezighoudt. En dan bedoel ik ook echt ALLES. Er is Hem geen onderwerp te banaal, te beschamend of te onbenullig, en Hij wil graag dat we naar Hem toekomen met al onze gedachtes en verlangens (Fil. 4:6). De Bijbel benadrukt ook duidelijk dat als we met een oprechte, eerlijke houding naar God te komen, Hij ons niet zal afwijzen (Spr. 2:1-11, Ps. 15). Laat je dus door niets of niemand tegenhouden om naar Hem toe te gaan.


Vanuit het diepst van mijn hart ben ik dankbaar dat mijn single-zijn mij de rust, de ruimte en de tijd heeft gegeven om te ontdekken dat God daadwerkelijk het enigste is waar ik op kan vertrouwen in dit leven. Zelfs als alles om je heen wegvalt, je door obstakels en tegenslagen heen gaat, er een storm door je leven raast, je je identiteit verloren bent, zelfs als alles wel goed gaat en je je zegeningen telt: God is het enige wat ik kan vertrouwen in deze wereld en de wereld die komen gaat. Hem op nummer 1 zetten, is een keuze waar je nooit, maar dan ook nooit spijt van zult krijgen.


… dat niets en niemand mij compleet kan vervullen dan alleen Jezus.


Het heeft een tijdje geduurd voordat dit in mijn hart was geland, ik heb dit heel lang niet willen accepteren. Totdat ik begon in te zien dat het hebben van een relatie lang niet alles is. Dat getrouwd zijn ook uitdagingen, moeilijke dingen en zelfs eenzaamheid met zich mee kan brengen. Maar bovenal ben ik gaan inzien dat die andere persoon niet mijn ‘redder’ is van wie mijn levensvreugde of mijn welzijn afhankelijk is. Alsof hij mijn leven in één klap geweldig gaat maken en alle problemen die ik nu heb, zal laten oplossen als sneeuw voor de zon. Nee. Die druk kun je niet leggen op je partner, want dat gaat hij nooit kunnen dragen en nooit voor je kunnen volbrengen. Enkel en alléén Jezus’ liefde vervult jou ten diepste (1 Joh. 4:15-19).


Hoe heb ik dit concreet geleerd? Door eerlijke zelfreflectie, kritisch onderzoek en pijnlijke overgave. Erkennen dat je een soort ‘gat’ hebt in je ziel wat je altijd maar weer probeert op te vullen, is niet makkelijk. Het ene moment stort je jezelf in je werk, het andere moment zuig je je vol met de meningen van mensen. Dan verlies je jezelf weer langzaam in een hobby, een volgende relatie of raak je de grip kwijt op een verslaving die je hebt. Wat het ook is, hoe goed een ding op zichzelf kan zijn, ik merk dat het mij uiteindelijk ten diepste nooit verzadigt. In stilte zitten en wachten tot God het gat opvult, tot een wond diep van binnen geneest, tot mijn hart tot rust komt… dat is een worsteling. Een worsteling zoals Jakob die had met God (Genesis 32, lees er hier een prachtig blog over op Zijlacht). Zo’n worsteling is nooit zonder bloed, zweet of tranen. Maar ik ben dankbaar dat ik geleerd heb om die worsteling aan te gaan, omdat het uiteindelijk vrijheid geeft. Vrijheid van spullen, of mensen, óf de druk om een partner te moeten hebben, die jou ten diepste niet kan vervullen. Vrijheid om voor God te leven, Die mij voor eeuwig zal vervullen (Joh. 4:14).


“Our hearts are restless, until they rest in You.” – St. Augustine


“If I find in myself desires which nothing in this world can satisfy,

the only logical explanation is that I was made for another world.” – C.S. Lewis


… dat ik als single niet bang hoef te zijn voor de toekomst.


Soms komt het echt op je af: wat als ik altijd alleen blijf? Of wat als het nog heel wat jaartjes duurt voordat God iemand op mijn pad laat komen? Dit soort vragen kunnen mij echt aanvliegen, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar het liefst denk ik er überhaupt niet over na. Het zijn harde, moeilijke vragen, en hoe beantwoord je die als single?


Voor mij zitten er altijd twee kanten aan het verhaal. Het ene moment kan ik volledige rust hebben over wat Gods plan is met mijn leven, wat dat dan ook mag inhouden. Het andere moment zie ik het niet zitten om nóg langer alleen te zijn. Ik heb nooit een specifiek antwoord van God gekregen in de zin van: ‘Ja, je zult trouwen’ of ‘Nee, niet voor jou’. Het staat ook nergens in de Bijbel dat God dit belooft. En dus, hoe leer je om je toekomst in Gods handen te leggen zonder dat je angstig wordt of gefrustreerd raakt?


Het komt voor mij neer op het aan de kaak stellen van de mindset en gedachtes, die je onbewust bent aangeleerd door de maatschappij, de kerk, je sociale netwerk en je opvoeding. Bij het single-zijn heerst er vaak een soort verhaallijn of gevoel dat God iets voor je achterhoudt. Het wordt eerder geassocieerd met ‘iets missen’, dan iets dat op zichzelf staand waardevol en goed is. Door te lezen in de Bijbel over Gods trouw en het persoonlijk ervaren van Zijn goedheid en zorg voor mij in de afgelopen jaren, heb ik geleerd dat Hij mij daadwerkelijk ziet, kent en leidt. Let wel, het is een proces. Doordat God keer op keer heeft bewezen dat Hij te vertrouwen is, heb ik kunnen loslaten hoe de toekomst er precies uit moet zien. Nergens in de Bijbel suggereert Hij dat gelovigen met een relatie of huwelijk belangrijker zijn of in een beter blaadje staan bij Hem. Dat is niet hoe God is en werkt.


God houdt niets voor je achter, beperkt je niet en probeert je niet te kwellen, omdat dat Zijn karakter niet is.


Als jij je afvraagt: ‘Wat is Gods wil met mijn single-zijn?’, dan is Zijn antwoord voor jou: LEEF! Hij geeft jou als single juist de ruimte om je leven te leven. Hij vormt je, verfijnt je en leert je cruciale lessen in je single-zijn. Hij houdt zoveel van je, dat Hij Zichzelf heeft opgeofferd om jou het leven te geven. Het eeuwige leven, maar ook een vol leven hier op aarde. Hij belooft nergens dat het makkelijk zal zijn, maar Hij belooft altijd om bij je te zijn. Hij zal je nooit, maar dan ook nooit verlaten. Wat houdt je nog tegen? LEEF!


"U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven,

mijn enkels hebben niet gewankeld." – Psalm 18:37


"Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen,

al de dagen van mijn leven." – Psalm 23:6


"Maar wie op de HEERE vertrouwt,

haar zal de goedertierenheid omringen." – Psalm 32:10b


"Life is filled with meaning as soon as Jesus Christ enters into it." – Stephan Neill

 

Nog niet overtuigd? Ga er dan eens goed voor zitten en zoek de volgende teksten op:


· Deut. 31:6, 8

· Psalm 25

· Psalm 37: 5-6

· Psalm 37: 23-24

· Psalm 37: 27-38

· Psalm 40:12

· Psalm 57:3

· Psalm 66:8-9

· Psalm 73:26

· Psalm 119:50

· Psalm 121:7-8

· Jesaja 43:1-3

· Mat. 6:19-34

· Joh. 3:15-16

· Joh. 6:35, 40

· Joh. 7:38

· Joh. 11:25-6

· Gal. 2:19-20

· 1 Petr. 3:8-12

· 1 Joh. 5:12

bottom of page